Jednoduché a zjednodušené účetnictví v podmínkách roku 2016

Vydáno: 10 minut čtení

S účinností od 1.1.2016 proběhnou v účetnictví rozsáhlé změny. Základní rámec těchto změn je obsažen v novele zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU “), a to prostřednictvím zákona č. 221/2015 Sb. Jednou ze změn je znovuzavedení jednoduchého účetnictví, které je zákonem nově upraveno a to v podstatně větším rozsahu, než tomu bylo do konce roku 2015. Zároveň se významně omezuje možnost vedení zjednodušeného účetnictví. Obě formy vedení účetnictví podrobněji v tomto článku rozebereme.

Jednoduché a zjednodušené účetnictví v podmínkách roku 2016
Ing.
Ivana
Pilařová
 
ZNOVUZAVEDENÍ JEDNODUCHÉHO ÚČETNICTVÍ
Novela zákona se jednoduchého účetnictví dotýká v několika částech a zcela tak nahrazuje poměrně nedostatečnou původní úpravu v § 38a ZU.
Novou úpravu najdeme v těchto ustanoveních ZU:
-
§ 1f - rozsah použití jednoduchého účetnictví,
-
§ 2 - vymezení předmětu jednoduchého účetnictví,
-
§ 13b - účetní knihy a specifické účetní metody,
-
§ 37a odst. 3 - sankce za správní delikty týkající se jednoduchého účetnictví.
Kromě výše uvedeného bude vydána nová prováděcí vyhlá