Prodej versus darování nemovité věci (DPH)

Vydáno: 3 minuty čtení

Společnost s. r. o. zakoupila v devadesátých letech od občana (neplátce DPH) rodinný dům se zahradou, který až do roku 2011 provozovala jako svoje sídlo. Během této doby byl dům dodavatelským způsobem zhodnocován a opravován, přičemž z těchto prací byl uplatňován odpočet DPH na vstupu. Poslední oprava s odpočtem daně proběhla v roce 2012. Nemovitost je samozřejmě také odepisována. Od roku 2011 s. r. o. nemovitost nevyužívá, má ji ale stále ve svém majetku, platí z ní daň z nemovitých věcí, spotřebu energií apod. Do budoucna s. r. o. plánuje zbavit se nemovité věci převedením na fyzickou osobu (neplátce DPH, osoba se s. r. o. nespojená), přičemž do úvahy přichází jak prodej, tak i darování. Prosím o vysvětlení daňových dopadů (zřejmě DPH, daň z příjmů a daň z nabytí nemovitých věcí) jak na s. r. o., tak i na fyzickou osobu v případě prodeje a v případě darování.

Prodej versus darování nemovité věci (DPH)
Ing.
Jiří
Nigrin