Služebnost z pohledu účetnictví

Vydáno: 5 minut čtení

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), vymezuje služebnost jako zatížení věci, které postihuje vlastníka věci jako věcné právo tím způsobem, že vlastník musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet (§ 1257 NOZ ). Služebnost patří mezi věcná břemena. Ten, kdo je oprávněn ze služebnosti, může se domáhat ochrany svého práva (§ 1040 až 1043 ).

Služebnost z pohledu účetnictví
doc. Ing.
Hana
Březinová
CSc.,
rektorka Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo, auditorka ev. č. 968
 
NABÝVÁNÍ SLUŽEBNOSTI
Služebnost se nabývá:
-
smlouvou,
-
pořízením pro případ smrti nebo
-