Datové schránky a zdravotní pojištění

Vydáno: 10 minut čtení
Datové schránky a zdravotní pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Jedním z důsledků vpravdě bouřlivého rozvoje informačních technologií je komunikace mezi vybranými subjekty prostřednictvím datových schránek. V České republice funguje informační systém datových schránek od 1. července 2009, a jelikož jsou zdravotní pojišťovny orgány veřejné moci, týká se tato forma komunikace i jejich úřední činnosti.
DATOVÉ SCHRÁNKY A JEJICH VÝHODY
Datové schránky zcela zásadním způsobem změnily v uplynulých letech způsob doručování a odesílání, neboli přijímání a podávání úředních dokumentů. Cestou datových schránek tak lze zasílat dokumenty v elektronické podobě i zdravotním pojišťovnám a také je v této podobě od nich i přijímat. Fakticky se tím nahrazuje klasický způsob doručování písemností v listinné podobě. Podle zákona jsou orgánům veřejné moci a určitým skupinám právnických a podnikajících fyzických osob zřízeny datové schránky automaticky ze zákona, ostatním pak na základě jejich žádosti.
Mezi nesporné výhody datových schránek patří především:
-
bezplatné zřízení a používání (ušetření nákladů na poštovné