Čerpání dovolené z minulých let

Vydáno: 1 minuta čtení

Jednatel společnosti s ručením omezeným má sjednán také pracovní poměr. Nárok na dovolenou za kalendářní rok je v této společnosti 25 dnů. Od roku 2012 není možné, aby nevyčerpaná dovolená zanikla (nemůže propadnout). Problém je v tom, že jednatel společnosti, který je jediným společníkem a jediným vedoucím pracovníkem ve firmě, si dovolenou téměř nečerpá. Ačkoliv byl ze strany účetní mnohokrát upozorněn, aby si dovolenou čerpal, nečerpá si ji a porušuje zákoník práce - § 218 . Zůstatek dovolené činí 90 dnů. Letos ale nejsou zakázky, a tak si tento pracovník 90 dnů dovolené vyčerpá. Chtěla bych se zeptat, jestli celá náhrada mzdy za čerpání této dovolené bude daňově uznatelný výdaj, nebo jestli mám dovolenou z roku 2012 a 2013 včetně odvodů považovat za nedaňový výdaj.

Čerpání dovolené z minulých let
Bc.
Matěj
Nešleha,
dotaz 14281/27.05.15
ODPOVĚĎ:
Daň z příjmů je v tomto směru poměrně slepá, víceméně totiž nerozlišuje, jaký titul vedl k tomu, že je zaměstnanci vyplacen příjem (mzda sama o sobě, dovolená, svátek atd.), který bude podléhat dani z příjmů dle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Je tedy nezpochybnitelné, že se jedná o příjem zaměstnance, který bude podléhat dani z příjmů a povinným odvodům. Pokud něco podléhá zdanění na straně zaměstnance, není v tomto případě pochyb o tom, že se jedná o daňově uznatelný náklad na straně zaměstnavatele. Tedy jak samotná náhrada mzdy za dobu čerpání dovolené, tak povinné odvody zaměstnavatele budou daňově uznatelným nákladem.