Paušální výdaje služebního auta

Vydáno: 2 minuty čtení

V roce 2014 jsem si koupil služební automobil na úvěr, vedu daňovou evidenci a nejsem plátce DPH. Ve smlouvě o úvěru je uvedeno, že smluvní strany sjednaly následující zajištění poskytnutého úvěru: Smlouva o zajištění závazku převodem práva, to znamená, že ručím tímto automobilem za poskytnutý úvěr. - Mohu si uplatnit paušální výdaje na PHM? - Splátky úvěru jsou nedaňové a auto mám zařazené na základě faktury v obchodním majetku? - Mohu si uplatnit v roce 2014 daňové odpisy?

Paušální výdaje služebního auta
Ing.
Vlasta
Ptáčková,
dotaz 13531/15.02.2015
ODPOVĚĎ:
Záleží na ujednání o zajišťovacím převodu vlastnického práva, kdy nabývá účinnosti.
Pokud až v případě nesplácení úvěru (například po x neuhrazených splátkách) a dosud nedošlo k zajišťovacímu převodu, pak se jedná o vlastní vozidlo, u kterého lze použít paušální výdaj na dopravu.
Pokud ujednání o zajišťovacím převodu vlastnického práva nabývá účinnosti hned při podpisu smlouvy o úvěru a je podepsána smlouva o výpůjčce, potom se jedná o vozidlo bezplatně vypůjčené a nelze uplatňovat paušální výdaj na dopravu. Nemůžete ani uplatnit jako daňový výdaj nakoupené pohonné hmoty v prokázané výši. Můžete uplatnit náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty podle Vyhlášky MPSV č. 328/2014 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2015. Pro rok 2014 platila Vyhláška MPSV č. 435/2013 Sb. Pozor nemůžete uplatnit jako daňový výdaj základní náhradu za použití vozidla.
Podle § 28 odst. 4 ZDP při převodu vlastnictví hmotného movitého majetku v důsledku zajištění dluhu převodem práva na věřitele, může tento majetek odepisovat původní odpisovatel, pokud uzavře s věřitelem smlouvu o výpůjčce tohoto majetku na dobu zajištění dluhu převodem práva. Pokud jste neuzavřeli smlouvu o výpůjčce, tak zahájíte odpisování až v okamžiku, kdy se podle smlouvy stanete vlastníky auta, zřejmě po doplacení úvěru.
Doplňuji:
Podle § 24 odst. 2 písm. zt) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), je možné paušální výdaj na dopravu uplatnit za vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu.