Pronájem nemovitých věcí z hlediska DPH

Vydáno: 1 minuta čtení

Fyzická osoba, plátce DPH, vlastní dům, ve kterém jednotlivé jednotky pronajímá jak plátcům DPH (nájem fakturuje s DPH), tak i běžným lidem. Náklady na opravy nemovité věci, resp. DPH vázané k těmto nákladům, pak krátí příslušným koeficientem, který jí každý rok vyjde. Pokud by však celou nemovitou věc fyzická osoba smluvně pronajala (a nájem účtovala s DPH) společnosti s r. o. (plátci DPH), kde je fyzická osoba jediným společníkem, a tato společnost by si pak jednotlivé jednotky pronajala sama, nesla by fyzická osoba nadále veškeré náklady na opravy nemovité věci a tímto by se tak vyhnula krácení DPH na vstupu. Je to samozřejmě děláno účelově a otázka zní: je možné takto přistoupit k zákonu, resp. jej takto obejít?

PRONÁJEM NEMOVITÝCH VĚCÍ Z HLEDISKA DPH<