Odpisy u vráceného počítače

Vydáno: 3 minuty čtení

V roce 2013 jsme pořídili počítače za 58 000 Kč bez DPH. Daňově a účetně je odpisujeme v letech 2013 a 2014. Daňový odpis za rok 2014 jen v poloviční výši, neboť jsme se po četných reklamacích dohodli s prodejcem na dobropisu ve 100% výši a vrácení počítačů v roce 2014. Jak účtovat a daňově zohlednit v přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014 daňovou a účetní zůstatkovou cenu?

ODPISY U VRÁCENÉHO POČÍTAČE
Ing.
Martin
Děrgel
ODPOVĚĎ:
Na základě doporučené účetní metodik