Odpis dobropisu

Vydáno: 1 minuta čtení

V účetnictví vedeme v závazcích se záporným číslem dobropis od našeho dodavatele. Protože tento dodavatel již neexistuje, tak potřebujeme tento závazek odepsat. Běžně závazky odepisujeme zápisem MD 321/D 648. Lze to takto provést i v tomto případě s tím, že částky budou záporné?

ODPIS DOBROPISU
Ing.
Ivana
Pilařová
ODPOVĚĎ:
Přijatý dobropis se chová jako pohledávka, nikoliv záporný závazek, i když se tak často účtuje. V souvislosti s odpisem této pohledávky budete postupovat účetně tak, že zaúčtujete MD 546/D 321, čímž záporný závazek zmizí. Z hlediska daně z příjmů je nutné postupovat podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Pokud budou splněny vlastnosti pohledávky (tj. je vhodná k tvorbě zákonné opravné položky a není promlčená), je váš důvod odpisu (zánik dlužníka bez právního nástupce) důvodem kvalifikovaným. Pokud k zániku došlo právě v roce, kdy odpis pohledávky provedete, bude se jednat o daňově účinný náklad. Pokud pohledávka požadované vlastnosti nesplní, jedná se o daňově neúčinný náklad.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů