Pronájem a půjčování věcí movitých a jejich zdanění

Vydáno: 3 minuty čtení

Dle výkladového stanoviska k pojmu podnikatel č. 22 Expertní skupiny KANCL ze dne 9.4.2014 s odkazem na § 420 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník , plyne, že podnikatelem je i ten, který podniká i bez podnikatelského oprávnění, je-li zákonem vyžadováno. V příloze č. 4 k § 25 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon “), je pod bodem 59 uveden pronájem a půjčování věcí movitých. Z tohoto usuzuji, že by tyto příjmy měly být zdaňovány v § 7 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “). V uvedeném zákoně v § 9 odst. 1 písm. b) jsou rovněž uvedeny příjmy z nájmu movitých věcí. Pokud jsou však tyto příjmy uvedeny ve dvou paragrafech, dle kterého by tyto příjmy měly být zdaňovány? Zdanění v různých paragrafech ZDP má dopad do výpočtu vyměřovacího základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění.

PRONÁJEM A PŮJČOVÁNÍ VĚCÍ MOVITÝCH A JEJICH ZDANĚNÍ
Zdeněk
Dušek
ODPOVĚĎ: