DPH z přijaté platby - výpočet shora

Vydáno: 4 minuty čtení

Jak proúčtovat rozdíl ve výši 27 Kč u DPH, který vznikne z rozdílu mezi přijatou platbou (u dokladu na přijatou platbu výpočtem DPH shora) a vyúčtováním zboží - ve faktuře vypočítám DPH zdola. Př.: Zálohová faktura na částku: 577 533 Kč (včetně DPH) na 4 ks strojů, z nichž 1 má jinou cenu než 3 ostatní. Zákazník nám uhradil čtvrtinu celkové ceny, tj. 144 383 Kč, a my jsme mu vystavili doklad k přijaté platbě, kde jsme DPH spočítali shora, tj. základ: 119 318,11 a DPH 25 064,89 Kč, celkem 144 383 Kč. Poté mu byl zaslán 1 stroj a vystaven daňový doklad: Základ DPH: 90 300 Kč, DPH: 18 963 Kč, odpočet části uhrazené zálohy: -109 263 Kč, k úhradě: 0 Kč. Jde mi o rozdíl, který vznikne mezi výpočtem DPH shora u jednotlivých přijatých plateb a nasčítáním DPH u vystavených faktur. Jak tento rozdíl proúčtovat? Jako zaokrouhlení, nebo DPH mínus?

DPH Z PŘIJATÉ PLATBY - VÝPOČET SHORA
Ing.
Martin
Děrgel
ODPOVĚĎ:
Podle mne plátce používá nesprávnou metodiku výpočtu DPH, ta by totiž logicky měla být u jednoho zdanitelného plnění shodná, ať už vzniká povinnost přiznat daň na výstupu ke dni uskutečnění plnění nebo (zcela či zčásti) již ke dni dřívějšího přijetí úplaty. Tato pravidla obec

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty