Příjmy z pronájmu

Vydáno: 2 minuty čtení

Fyzická osoba, občan, má příjmy z pronájmu nemovitých věcí, výdajem oproti tomu je odpis nemovité věci. V roce 2015 je však odpis nemovité věci menší, než kdyby si uplatnil 30% paušální výdaje. Je možno měnit výdaje v jednotlivých letech, to znamená uplatňovat podle výhodnosti buď skutečné výdaje, anebo paušální výdaje? Anebo se na počátku pronájmu stanoví způsob uplatňování výdajů a pak už se to nesmí v dalších letech změnit?

PŘÍJMY Z PRONÁJMU
Ing.
Jiří
Nigrin
ODPOVĚĎ:
Ano, poplatník může kdykoliv měnit způsob uplatňování výdajů, a to i v případě příjmů podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). V případě změny uplatňování výdajů však musí vždy postupovat při úpravě základu daně podle § 23 odst. 8 ZDP. ZDP v § 26 odst. 8 dále stanoví, že poplatník není povinen odpisy uplatnit, přitom může i odpisování přerušit, ale při dalším odpisování je nutné pokračovat způsobem, jako by odpisování přerušeno nebylo, a to za podmínky, že v době přerušení neuplatní poplatník výdaje paušální částkou. Pokud uplatní výdaje paušální částkou, nelze za toto zdaňovací období uplatnit odpisy v prokázané výši ani o tuto dobu prodloužit odpisování pro daňové účely. Po dobu uplatňování výdajů paušální částkou vede poplatník odpisy pouze evidenčně. To znamená, že ve zdaňovacím období, kdy vykáže poplatník výdaje paušální částkou, jsou v této částce již odpisy zahrnuty. Naopak, pokud by odpisy poplatník přerušil, ale dále uplatňoval výdaje ve skutečné výši, doba odpisování se prodlouží o dobu, kdy odpisy neuplatnil.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů