Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem

Vydáno: 23 minut čtení

Je léto, konečně po všech závěrkách, přiznáních k dani z příjmů, a vůbec celém tom náročném období, které zažíváme každý rok snad úplně všichni v naší profesi. Sice bychom si od daní a daňových optimalizací mohli na chvilku odpočinout, ale zase na druhou stranu, kdy se věnovat nějakému opakování nebo prohlubování znalostí, když ne v době letních měsíců, kdy máme trochu volněji. V tomto článku se vrátíme k jednomu základnímu a můžeme si říci nejjednoduššímu a nejméně rizikovému prvku daňové optimalizace, a to paušálnímu výdaji na dopravu silničním motorovým vozidlem. Shrneme si všechny podmínky (omezení) jeho uplatnění, výpočet jeho roční výše, ale i způsob účtování, je-li vůbec nějaký, protože na toto téma každý rok pár dotazů z řad účetních stále přichází.

Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem
Ing.
Zuzana
Pšeničková,
CAE
„CAE“ (Certified Accounting Expert) - profesní titul, který uděluje Komora certifikovaných účetních svým členům, kteří po splnění podmínek v rámci systému certifikace v ČR (absolvování 13 zkoušek, doložení praxe a souhlas s etickým kodexem), získali certifikát „účetní expert“.
 
V ČEM SPOČÍVÁ DAŇOVÁ OPTIMALIZACE?
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), dává poplatníkům možnost použít buď skutečné náklady na provoz silničních motorových vozidel, nebo paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem.
Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem nahrazuje skutečně spotřebované pohonné hmoty (dále jen „PHM“) nebo náhradu výdajů za spotřebované PHM, parkovné (nikoliv dlouhodobý nájem parkovacího místa nebo garáže) a u fyzických osob i základní náhradu za užití soukromého vozidla, což v některých případech může být mnohem výhodnější než výše uvedené skutečné výdaje. Nehledě na to, že pokud poplatník uplatňuje paušální výdaj na dopravu a není plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), nemusí vést knihu jízd, která je pro mnohé drobné živnostníky velkou administrativní zátěží. Všichni poradci dobře vědí, jaký je problém od drobných živnostníků tuto evidenci služebních cest získat a docílit toho, aby byla smysluplná a odpovídala skutečnému tankování PHM. Je zřejmé, že použitím paušálního výdaje na dopravu odpadá jeden z rizikových faktorů z případného doměření daní, protože právě kniha jízd je jednoduše kontrolovatelný dokument, který, troufám si říci, ve velkém procentu obsahuje větší či menší chyby.
 
PODMÍNKY UPLATNĚNÍ A JEHO VÝŠE
Začněme od začátku. Možnost uplatnění paušálního výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem upravuje ZDP v § 24 odst. 2 písm. zt), který říká:
„Výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení zajištění a udržení zdanitelných příjmů je také...
paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem (dále jen,paušální výdaj na dopravu’), pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle písmene k) tohoto odstavce, ve výši 5 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelný