Přechod fyzických osob mezi daňovou evidencí, paušálními výdaji a účetnictvím v podmínkách roku 2015

Vydáno: 21 minut čtení

V předchozím čísle časopisu (Účetnictví v praxi č. 7-8/2015, str. 21) jsme se zabývali možnostmi zachycení průběhu a výsledku podnikání fyzické osoby včetně vztahu k základu daně z příjmů, přičemž jsme zdůraznili výhody a nevýhody jednotlivých variant. Ne vždy však je zvolená varianta výhodná po celou dobu vyvíjení podnikatelské činnosti. Můžeme také dospět k tomu, že prvotní výběr nebyl optimální, nebo se následně změnil charakter samostatné činnosti, případně vznikla povinnost k vedení účetnictví. To jsou důvody pro změnu, tedy přechod z jedné varianty do druhé.

Přechod fyzických osob mezi daňovou evidencí, paušálními výdaji a účetnictvím v podmínkách roku 2015
Ing.
Ivana
Pilařová
Postupně se budeme zabývat fyzickými osobami:
a)
vedoucími daňovou evidenci, které přecházejí na paušální výdaje,
b)
vedoucími daňovou evidenci, které přecházejí na účetnictví a stávají se účetní jednotkou,
c)
uplatňujícími paušální výdaje, které přecházejí na vedení daňové evidence,
d)
uplatňujícími paušální výdaje, které přecházejí na vedení účetnictví,
e)
účetními jednotkami, které přecházejí na daňovou evidenci, a
f)
účetními jednotkami, které uplatňují paušální výdaje, a to jak bez přerušení vedení účetnictví, tak i s ukončením účtování.
Pro zjednodušení a možnost porovnání jednotlivých typů přechodů se ve všech případech bude jednat o změnu, která proběhne k 1.1.2015. Rok 2014 je tedy rokem „prvním“ a rok 2015 je rokem „druhým“, ve kterém již změna proběhla.
 
1. PŘECHOD Z DAŇOVÉ EVIDENCE NA PAUŠÁLNÍ VÝDAJE
 
1.1 Právní úprava
-
§ 23 odst. 8 písm. b) bod 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), přičemž se vztahuje jak na příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP), tak i na příjmy z pronájmu (§ 9 ZDP).
 
1.2 Daňové dopady
Základ daně (tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji) se upraví v roce předcházejícím přechodu na paušální výdaje - tedy v posledním roce vedení daňové evidence (v „prvním roce“), a to takto:
a)
Rozdíl mezi příjmy a výdaji se zvýší o:
-
hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem, s výjimkou:
-
pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP a
-
zaplacených záloh,
-
hodnotu nespotřebova