Přefakturace dopravy do EU

Vydáno: 3 minuty čtení

Firma, plátce DPH v Česku, dodává zboží na Slovensko. Jedná se o dodání zboží ze třetích zemí, které bylo v Česku propuštěno do volného oběhu. Odběratel, plátce DPH na Slovensku, požaduje vystavení daňových dokladů na materiál (bez vedlejších pořizovacích nákladů) a na službu - dopravu ze třetích zemí do Česka (vedlejší pořizovací náklad na pořízení zboží). Faktura na zboží je vystavena bez DPH, osvobození dle § 64 ZDPH , v přiznání k DPH vykazujeme v řádku č. 20, v souhrnném hlášení pod kódem 0. Faktura na dopravu je vystavena bez DPH, osvobození dle § 69 ZDPH , v přiznání k DPH vykazujeme v řádku č. 26, v souhrnném hlášení neuvedeno. Jedná se o přefakturaci dopravy. Je tento postup správný? Zahrnout dopravu do Intrastatu jako součást zboží?

PŘEFAKTURACE DOPRAVY DO EU
Ing.
Martina
Matějková
ODPOVĚĎ:

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty