Legislativní novinky k 22. 6. 2015

Vydáno: 7 minut čtení
Legislativní novinky k 22. 6. 2015
Ing.
Jan
Brantl,
partner společnosti Brantl & Partners, s.r.o.
V průběhu června začalo v Poslanecké sněmovně projednávání významných vládních návrhů zákonů týkajících se jednak elektronické evidence tržeb a prokazování původu majetku. V obou případech se předpokládá, že navrhovaná úprava vstoupí v účinnost v roce 2016.
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET)
Dne 19.6.2015 začalo první čtení návrhu zákona o evidenci tržeb (sněmovní tisk 513) společně s návrhem doprovodného zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů