Daňové doklady a prokazování v mezinárodním obchodu

Vydáno: 17 minut čtení

Jedna z nejčastějších otázek, na něž při seminářích odpovídám, se týká daňových dokladů. I když nejde o klíčová ustanovení zákona, jsou § 26 až 35a ZDPH 1) důležité, a to zejména pro prokazování nároku na odpočet daně na vstupu. U přeshraničních transakcí však lze nárok na odpočet prokazovat i jinak než daňovým dokladem, proto (až na výjimky) nejsou požadavky na jeho úplnost a správnost tak přísné jako u lokálních transakcí. A právě daňové doklady vystavované či přijímané plátci při přeshraničních transakcích jsou tématem tohoto textu.

Daňové doklady a prokazování v mezinárodním obchodu
Olga
Holubová
 
PRAVIDLA PRO VYSTAVOVÁNÍ DAŇOVÝCH DOKLADŮ
Podle § 27 se daňové doklady vystavují podle pravidel státu, v němž je uskutečněno plnění. To je obecné ustanovení, z něhož existují dvě výjimky. Jestliže je odběratel z jiného státu než dodavatel a má povinnost z přijatého plnění přiznat daň nebo je místo plnění ve třetí zemi, vystavuje se daňový doklad dle pravidel státu, v němž má poskytovatel plnění sídlo.
 
SLUŽBY
Vystavování daňových dokladů ke službám poskytovaným či přijímaným do/z členských států EU má zcela stejná pravidla jako u služeb poskytovaných či přijímaných do/z třetích zemí. Totéž se týká i data povinnosti přiznat daň/plnění, na něž vystavení daňového dokladu navazuje (§ 24 odst. 1 až 3 a § 24a odst. 1 až 3 ZDPH).
 
V jakých případech má plátce povinnost vystavit daňový doklad
Ustanovení § 28 odst. 1 a 2 ZDPH, která výčet případů uvádějí, nejsou bohužel formulovaná přesně. Nepřesnost spočívá v tom, že není jasně řečeno, pro které příjemce plnění platí první a pro které druhý odstavec. Na první pohled se zdá, že první odstavec je určen tuzemským příjemcům a druhý se vztahuje na plnění poskytnutá do jiných států, ale jak je zřejmé z dalšího textu, není to vždy pravidlem (viz kapitola k dodání zboží).
Podle odstavce prvního je povinností plátce vystavit daňový doklad, jestliže poskytne službu:
-
osobě povinné k dani nebo právnické osobě nepovinné k dani a
-
služba není osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně na vstupu.
Povinnost platí i pro situace, kdy plátce přijal před uskutečněním plnění úplatu, z níž přiznává daň nebo ji (bez př

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty