Darování starých notebooků

Vydáno: 2 minuty čtení

Jak správně zaúčtovat poskytnutí věcného daru ve formě notebooků? Pořídili jsme je v roce 2005 a zaúčtovali je rovnou do spotřeby. V roce 2014 jsme je darovali občanskému sdružení. Musíme z poskytnutého daru odvést DPH, když jsme si DPH nárokovali při pořízení notebooků? Jak správně určíme hodnotu darovaných notebooků (9 let starých)?

DAROVÁNÍ STARÝCH NOTEBOOKŮ
Ing.
Petra
Konderlová
ODPOVĚĎ:
Protože darované notebooky byly účtovány celé do spotřeby, plynou vám daňové povinnosti pouze ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), protože jste si při jejich nákupu nárokovali DPH. Pak se dle § 13 odst. 4 písm. a) a odst. 5 ZDPH jedná o použití zboží/materiálu nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností firmy. Základem daně darovaných notebooků bude cena dle § 36 odst. 6 písm. a) ZDPH, tzn. cena, za kterou byste byli schopni tyto notebooky prodat cizí osobě v době darování těchto notebooků občanskému sdružení (stačí vytisknout z internetu prodejní cenu podobného a stejně starého notebooku někde z bazarových webových stránek, případně se optat v zastavárně, za kolik by takovýto notebook vykoupili). V případě, že takovouto cenu nelze určit, případně je skutečně ve výši 0 Kč, pak bude základem daně výše celkových nákladů vynaložených na dodání notebooků základní škole. Pokud i ty jsou nulové, tak pak pro vás z darování notebooků občanskému sdružení nevyplývají žádné daňové povinnosti.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty