Otázky a odpovědi: Zamezení dvojího zdanění

Vydáno: 3 minuty čtení

V roce 2018 byl poplatník zaměstnán v ČR, DE a USA. V daňovém přiznání za rok 2018 jsme uplatnili na příjem ze závislé činnosti z DE metodu vynětí a na příjmy ze závislé činnosti v USA metodu zápočtu. Mohli jsme uplatnit také metodu vynětí? V roce 2019 mu byla vrácená z USA část daní. Jak postupovat? Podat dodatečné daňové přiznání na rok 2018 nebo jakým způsobem uplatnit v daňovém přiznání v roce 2019

Otázky a odpovědi: Zamezení dvojího zdanění
Ing. Bc.
Marcel
Pitterling,
Ph.D.