Pokyn GFŘ D-22 aneb základní rozdíly proti pokynu GFŘ D-6

Vydáno: 13 minut čtení

Následující příspěvek Vám přináší přehled novinek v pokynu GFŘ D-22, které bychom neměli přehlédnout.

Pokyn GFŘ D-22 aneb základní rozdíly proti pokynu GFŘ D-6
Ing.
Ivana
Pilařová
 
NOVINKY VE VZTAHU K FYZICKÝM OSOBÁM
 
Daňové pojetí „jednotky“ ve vztahu k osvobození příjmů z jejího prodeje (k § 4 odst. 1 bod 1)
Jednotky z právního pohledu jsou dvojího druhu (§ 2 a 22 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů - zrušen k 31.12.2013, a § 1159 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - dále jen „NOZ“), nicméně zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), s nimi zachází stejným způsobem.
Pro účely osvobození rozdělujeme jednotky na:
a)
jednotku, která nezahrnuje žádný nebytový prostor (tj. jednotka je bytová, nebytové prostory jsou pouze ve společných částech domu),
b)
jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než sklep, garáž nebo komoru (součástí bytové jednotky je například komora nebo sklep),
c)
jednotku, která zahrnuje nebytový prostor jiný než sklep, garáž nebo komoru (např. jednotka ateliéru, smíšená jednotka bytu a ateliéru, jednotka dílny či jednotka prodejní či skladovací plochy).
Jednotky pod písm. a) a b) jsou podřízeny § 4 odst. 1 písm. a) ZDP pokud podmínky nejsou splněny, pak podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP jednotka pod p