Využití Excelu v praxi, 7. část

Vydáno: 18 minut čtení

Pozornost v sedmém pokračování praktického používání tabulkového procesoru Excel upřeme v návaznosti na předchozí část na práci s textem. Přestože primárně pro psaní a editaci textu využíváme textový editor (např. Word), v praxi se v řadě případů hodí využít i možnosti a funkčnost, kterou nám nabízí uspořádání textu do tabulek v prostředí Excelu.

Využití Excelu v praxi 7. část
Milan
Řezníček
 
PROČ PŘEVÁDĚT HODNOTU NA TEXT A KDY SE TO HODÍ
V posledním příkladu minulého seriálu (Účetnictví v Praxi č. 9/14 na str. 34) jsme si ukázali spojení textu s číslem za pomoci funkce HODNOTA. NA. TEXT. Víme již také, jak správně pracovat s vlastním formátem buňky, resp. jak zapisovat kód vlastního formátu, který v rámci zápisu parametrů této funkce ihned využijeme.
Syntaxe:
 I-----------------I--------------------------------I-------------------------I I     
Funkce
I
Syntaxe
I
Poznámka
I I-----------------I--------------------------------I-------------------------I I
HODNOTA.NA.TEXT
I =HODNOTA.NA.TEXT(číslo;formát) I Převede hodnotu na text I I I I v určitém formátu. I I-----------------I--------------------------------I-------------------------I
Název funkce vyjadřuje i podstatu jejího použití. Má-li uživatel potřebu vytvořit z hodnoty text v určitém formátu, druhý parametr funkce mu nabízí řadu možností, jak toho dosáhnout. Ortodoxní účetní by mohl konstatovat, že text je text a číslo je číslo, tak proč si s tím hrát. Odpovědí budiž následující praktické příklady:
 
Účtová třída 0
Zobrazení počátečních nul (např. u syntetických účtů účtové třídy 0) může činit v Excelu trochu potíže. Minule jsme si ukázali, jak tento problém řešit pomocí vlastního formátu buňky. Lze to však provést i převodem na text a to vzorcem, který jsme uvedli v buňce B1 na obrázku:
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=4202.jpg  
Náklady projektu za období od-do
Široké pole uplatnění nacházíme v převodu údajů z buněk obsahujících datum, se kterým Excel standardně pracuje jako se sériovým číslem, na text. Často je třeba sloučit právě datum s určitým textem. Na obrázku je zobrazen spojený text informující o období nákladů od data to data (buňka A2). Jaký by byl výsledek bez použití převodu hodnoty, kterou Excel chápe jako datum, na text, je znázorněno v buňce B3, kde pro srovnání byly textové údaje z buněk (A1 a C1) a čí