Samostatná výdělečná činnost (SVČ) bez příjmů a přerušení

Vydáno: 2 minuty čtení

Fyzická osoba, neplátce DPH, v roce 2013 vedla daňovou evidenci, k 31.12.2013 bylo ve stavu majetku pouze osobní auto se zůstatkovou cenou 54 000 Kč, pohledávky 0, závazky 0. V roce 2014 neměla FO příjmy ze SVČ, měla pouze příjmy ze závislé činnosti. Do konce roku 2014 však nezrušila ani nepřerušila SVČ (přerušení SVČ má v plánu v roce 2015). 1) Jakou má povinnost a možnosti ve vztahu k dani z příjmu za rok 2014? Předpokládám, že pouze oznámí, že nepodává daňové přiznání? 2) Jakou má povinnost a možnosti ve vztahu k dani z příjmu za rok 2015, pokud v průběhu roku přeruší SVČ a do konce roku neobnoví? Může za rok 2015 podat daňové přiznání, kde uplatní 1/2 ročního odpisu [§ 26 odst. 7 písm. a) bod 3 ZDP ] a zůstatkovou cenu [§ 24 odst. 2 písm. b) ZDP ], i když nebude mít žádné příjmy ze SVČ? Nebo měla FO toto zohlednit již v daňovém přiznání za rok 2013, tzn., může nyní podat dodatečné daňové přiznání? Jak případně jinak vypořádat zůstatkovou cenu majetku?

SAMOSTATNÁ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST (SVČ) BEZ PŘÍJMŮ A PŘERUŠENÍ
Ing.