Daň z příjmů fyzické osoby a pachtovné

Vydáno: 1 minuta čtení

Na základě pachtovní smlouvy z 1.1.2014 činí roční pachtovné za propachtované pozemky cca 8 000 Kč. Jedná se o příjem podle § 9 nebo 10 ? V případě § 9 - je možné použít 30% paušální výdaje?

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÉ OSOBY A PACHTOVNÉ
Ing.
Petra
Konderlová
dotaz 13338/23.01.2015
ODPOVĚĎ:
Pachtovné je příjem za pronájem pozemků, proto jej budete zdaňovat dle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Můžete samozřejmě uplatnit výdaje paušálem ve výši 30% z příjmů dle § 9 odst. 4 ZDP.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů