Výhody zaměstnávání zdravotně postižených osob na otevřeném trhu práce, 3. část

Vydáno: 11 minut čtení

V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení našeho seriálu o zaměstnávání zdravotně postižených osob na otevřeném trhu práce. V minulých částech (Účetnictví v praxi č. 2/2015, str. 31 a č. 3/2015, str. 30) jsme se seznámili s definicí osoby se zdravotním postižením, naučili jsme se vypočítat průměrný přepočtený počet zaměstnanců, zabývali jsme se slevou na dani z příjmů, způsoby splnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a různými finančními příspěvky od krajské pobočky Úřadu práce („ÚP“). V dnešní části se zaměříme na pracovní rehabilitaci a podporované zaměstnávání.

Výhody zaměstnávání zdravotně postižených osob na otevřeném trhu práce
Ing.
Zuzana
Pšeničková
 
PRACOVNÍ REHABILITACE
Abychom měli kompletní přehled ekonomických přínosů ohledně zaměstnávání zdravotně postižených osob, je nutné zmínit i možnost využívání pracovní rehabilitace, kdy ÚP také hradí náklady související s touto aktivitou. Na rozdíl od klasického chráněného pracovního místa, resp. běžného zaměstnání zdravotně postižené osoby, kdy požadavek o získání takového zaměstnance vychází od zaměstnavatele, požadavek na absolvování pracovní rehabilitace vychází od zdravotně postižené osoby.
Pracovní rehabilitaci zabezpečuje krajská pobočka ÚP místně příslušná podle bydliště osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky nebo může na základě písemné dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou osobu na otevřeném trhu práce, tzn. běžný podnikatelský subjekt.
Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením a zahrnuje mnoho činností: od poradenství ohledně vhodné volby povolání, přes praktickou př&i