Povinnost účetních odpisů

Vydáno: 3 minuty čtení
POVINNOST ÚČETNÍCH ODPISŮ
Ing.
Zuzana
Pšeničková
Přebírala jsem účetnictví klienta - dopravce, kde v roce 2011 a 2012 nebyly vytvořeny žádné účetní ani daňové odpisy