Úrok z úvěru u pořízení družstevního bytu

Vydáno: 2 minuty čtení
ÚROK Z ÚVĚRU U POŘÍZENÍ DRUŽSTEVNÍHO BYTU
Ing.
Petra
Konderlová
Klient
pořídil družstevní byt za účelem jeho pronájmu. Financování částečně vlastní, ale částečně si vzal úvěr. Je mi jasné, že splácení jistiny není nákladovou položkou, nedají se ani uplatnit odpisy -
klient
není vlastníkem bytu, tím je družstvo. Ale jak je to s úrokem? Jde započíst úroky z poskytnutého úvěru do nákladů - uplatňuje skutečné výdaje. Příjmy z pronájmu daníme podle § 9.
ODPOVĚĎ:
Ano, samozřejmě si můžete uplatnit jako daňově uznatelný výdaj zaplacené úroky z úvěru na pronajímaný byt a snížit o ně příjmy z pronájmu dle § 9 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Taktéž jako daňově uznatelné výdaje si může
klient
uplatnit další náklady spojené s pronajímaným bytem, tzn. především náklady na opravy a udržování tohoto bytu. Pokud by
klient
nechtěl uplatňovat skutečné výdaje, pak může využít § 9 odst. 4 a uplatnit si výdaje 30% paušálem z příjmů z pronájmu (max. výdaje do výše 600 000 Kč ročně).

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů