Pravidlo "stavba součást pozemku" v novém občanském zákoníku

Vydáno: 6 minut čtení

1) Zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „NOZ “), a související předpisy jsou v účinnosti téměř celý rok, přesto se nedá říci, že by se s ním praxe sžila. Ministerstvo spravedlnosti již v létě ohlásilo přípravu rozsáhlé novely. Z posledních zpráv ovšem vyplynulo, že k velké novele nedojde, na pořadu dne jsou ovšem některé menší změny, o kterých bude na stránkách tohoto časopisu řeč. V dnešním článku si představíme jednu z velikých novinek, která se označuje za jednu z nejzásadnějších změn nového práva. Jedná se o pravidlo známé již z římského práva - superficies solo cedit (doslova „povrch ustupuje půdě“), tedy stavba součást pozemku.

Pravidlo „stavba součást pozemku“ v novém občanském zákoníku
Ing. Mgr.
Tereza
Krupová
Ustanovením § 506 NOZ, tedy že stavba je součástí pozemku („
Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení [dále jen „stavba“] s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.