Založení společenství vlastníků

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme bytové družstvo a nyní zakládáme společenství vlastníků, družstvo se nebude rušit, protože někteří členové dosud splácí úvěr. Vím, že vzniknou dva samostatné subjekty - každý povede svoje účetnictví, bude mít svůj účet atd. Na účtu družstva máme větší finanční hotovost, kterou jsme našetřili společně. Je možné nějakým způsobem rozdělit tyto peníze a převést je na účet společenství vlastníků? Náš účetní tvrdí, že nelze a peníze zbydou družstevníkům, vlastníci začnou s nulou, a pokud bude třeba investovat, budeme muset složit mimořádnou zálohu, přestože jsme šetřili na účet družstva (peníze 50 lidí by dle účetního měly zůstat 14 družstevníkům, 36 vlastníků začne od nuly).

ZALOŽENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
Ing.
Kateřina
Kurková
ODPOVĚĎ:
V zákoně č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů je uvedeno v § 9, že součástí smlouvy o převodu vlastnického práva k jednotce nebo skupinovému rodinnému domu je ujednání o závazku oprávněného člena uhradit převádějícímu družstvu částku, která odpovídá nesplaceným úvěrům s příslušenstvím poskytnutým tomuto družstvu podle právních předpisů o družstevní bytové výstavbě, popřípadě jiným nesplaceným úvěrům, a to ve výši připadající na převáděnou jednotku nebo skupinový rodinný dům. Vlastnické právo k jednotce nebo ke skupinovému rodinnému domu lze převést až po vypořádání.
Součástí smlouvy o převodu vlastnického práva k jednotce nebo skupinovému rodinnému domu je také ujednání o vzájemném vypořádání prostředků z nájemného určených na financování oprav a údržby budovy, popřípadě domu a jednotky, připadajících na převáděnou jednotku a zůstatků prostředků tvořených ze zisku bytového hospodářství připadajících na převáděnou jednotku. Vzájemným vypořádáním se rozumí vyrovnání jak nevyčerpaných zůstatků, tak vyrovnání nedoplatků ze strany nabyvatele jednotky. Jde-li o převod jednotky, převede převádějící družstvo nevyčerpané prostředky určené k vypořádání osobě odpovědné za správu domu, pro účely příspěvků na správu domu a pozemku. Vlastnické právo k jednotce lze převést až po vypořádání těchto závazků.
Obdobné ustanovení bylo i v § 24 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.
Z výše uvedeného tedy nevyplývá, že SVJ začne hospodařit od nuly.