Účetní závěrka roku 2014 v příkladech, otázkách a odpovědích, 2. část

Vydáno: 11 minut čtení

V dnešním čísle časopisu pokračujeme dalšími otázkami a odpověďmi na téma roční účetní závěrky a její vazby do základu daně. Pokračování se bude týkat procesu uzavírání účetních knih a problémům, které s tím souvisí.

Účetní závěrka roku 2014 v příkladech, otázkách a odpovědích
Ing.
Ivana
Pilařová
Na konci kalendářního roku 2013 jsme tvořili dohadné položky na spotřebu energií a vody, které ještě nebyly vyúčtovány. Přehlédnutím (tedy chybou) došlo k tomu, že dohadná položka na spotřebu vody byla vytvořena ve dvojnásobné výši. Odchylka od dohadné položky vzniklá v roce 2014 je tedy téměř ve výši 100%. Jak odchylku zaúčtovat a jaké budou dopady do základu daně?
Odpověď:
Je nutné od sebe odlišit vzniklou chybu a odchylku od (správné) dohadné položky. Každá část bude v účetnictví řešena samostatně. V roce 2013 došlo souběžně ke vzniku účetní chyby v podobě chybně stanovené dohadné položky a vzniku následné změny účetního odhadu. Účetní chybu vzniklou v roce 2013 již není možné po schválení účetní závěrky valnou hromadou zpětně v účetnictví roku 2013 opravit. Oprava účetní chyby minulého období bude provedena v roce 2014, a to retrospektivně - tj. pomocí účtu 425-Jiný výsledek hospodaření minulých let (je možné volit i jiné poslední číslo účtu - např