Změny daně z nemovitých věcí od roku 2015

Vydáno: 11 minut čtení

V následujícím příspěvku přinášíme stručné informace o připravovaných změnách v oblasti daně z nemovitých věcí, která je upravena zákonem č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDNV“).

Změny daně z nemovitých věcí od roku 2015
Ing.
Zdeněk
Morávek
V průběhu roku 2014 dosud nebyly žádné změny přijaty, ale v současné době je v Poslanecké sněmovně projednávána novela tohoto zákona, a to jako poslanecký tisk č. 292. Novela má celkem 79 bodů a navrhovaná účinnost je k 1.1.2015. První čtení bylo zařazeno na pořad 19. schůze Poslanecké sněmovny, která probíhá od 21.10.2014.
Cílem novely je zpřesnění právní úpravy, a to především změn, které byly přijaty v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, a aplikační praxe ukázala potřebu dalších upřesnění. Důvodová zpráva dále uvádí, že s ohledem na specifika nového pojetí nemovitých věcí je třeba stávající právní úpravu daně z nemovitých věcí v zájmu právní jistoty poplatníků vymezit jednoznačněji, avšak zachovat provázanost s novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. - dále jen „NOZ“) a dalšími souvisejícími právními předpisy.
Je vymezeno
pět základních okruhů této novely:
-
upřesnění vymezení předmětu daně, toto zpřesnění se týká zejména jednotek a souvisejících pozemků, kde vznikaly problémy vzhledem k velkému počtu zdaňovaných jednotek,