Účtování náhrady mzdy za nemoc

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme s. r. o. Prosím o příklad účtování náhrady mzdy za prvních 14 dní nemoci v roce 2014.

ÚČTOVÁNÍ NÁHRADY MZDY ZA NEMOC
Ing.
Zuzana
Pšeničková,
dotaz 11730/14
ODPOVĚĎ:
Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti je mzdovým nákladem, který se účtuje v účtové skupině 52 - Osobní náklady. Vzhledem k tomu, že účetní předpisy definují pouze účetní třídy a skupiny, je volba konkrétního účtu zcela na účetní jednotce. V praxi jsem se setkala s účtováním na účtech 521, 524, 527 i 528. Já osobně používám samostatný analytický účet účtu 521-Mzdové náklady tak, abych při kontrolách rovnou z výčetek mezd dokázala zkontrolovat správnost zaúčtované hrubé mzdy a náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. Nicméně konkrétní volba účtu je opravdu zcela na vůli účetní jednotky. V každém případě daný účet, resp. náhrada mzdy, musí být správně vykázána ve Výkazu zisku a ztráty. Protože se jedná o náhradu mzdy dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nikoliv dávku nemocenského pojištění, vykazuje se ve Výkazu zisku a ztráty na řádku „C.1. Mzdové náklady“ stejně jako náhrada mzdy v případě dovolené, svátku apod.
Pokud zaměstnavatel odvádí z mezd pojistné na sociální zabezpečení ve výši 26% z hrubých mezd, tzn. o jedno procento vyšší, než je zákonná sazba pojistného, pak si v měsíci, kdy vyplácí náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, může odečíst polovinu této náhrady mzdy z pojistného. V takovém případě ponižuje svůj závazek vůči České správě sociálního zabezpečení a souvztažně náklady na náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti ponížením nákladového účtu, na kterém byla náhrada primárně zaúčtována.
Konkrétní příklad účtování za předpokladu, že zaměstnavatel platí pojistné na sociální zabezpečení v sazbě 26% z vyměřovacího základu:
Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti po dobu prvních 14 dnů ve výši 6 000 Kč - MD 521/D 331.
Odečet poloviny náhrady mzdy při pracovní neschopnosti z pojistného, tj. ve výši 3 000 Kč - MD 336/D 521.
Použité účty:
331-Zaměstnanci
336-Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
521-Mzdové náklady

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce