Nové smluvní typy v novém občanském zákoníku

Vydáno: 6 minut čtení

1)V posledních dílech slovníčku pojmů jsme se s tématem svěřenských fondů, správy cizího majetku a věcných břemen pohybovali v části třetí, absolutních majetkových právech, zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „NOZ “). Dnešní článek nás vrátí do čtvrté části zákoníku, tedy do relativních majetkových práv, konkrétně do práva smluvního. Řeč bude o některých nově pojmenovaných smluvních typech. O pachtu a výprose již bylo podrobně pojednáno v časopisu Účetnictví v praxi č. 4/2014 na str. 23. Předmětem tohoto textu budou pojmy společnost, odvážné smlouvy a zájezd.

Ing. Mgr.
Tereza
Krupová
NOZ v ustanovení § 2716 a následujících zavádí pojem
společnost.
Jedná se o typ smlouvy, jejímž principem je sdružení několika osob jako společníků za společným účelem činnosti nebo věci. Nové právo pojmem společnost nahrazuje původní název této smlouvy, kterým bylo sdružení osob bez právní subjektivity podle