Jednostranný zápočet pohledávky a závazku

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsme fyzická osoba, plátce DPH, vedeme podvojné účetnictví. 16.12.2013 jsme obdrželi opravný daňový doklad - uznaná reklamace za opravu vozidla na částku 2 596 Kč, datum splatnosti 23.12.2013. Opravný daňový doklad nám dosud nebyl uhrazen. 25.2.2014 jsme od stejné firmy obdrželi daňový doklad za další opravu vozidla na částku 13 449,90 Kč, datum splatnosti 11.3.2014. Firmě k 11.3.2014 uhradíme 10 853,90 Kč (sníženo o částku opravného daňového dokladu, jak jsme se telefonicky domluvili). Je tedy možné provést z naší strany jednostranný zápočet pohledávky a závazku, popřípadě k jakému datu nejdříve? Stačí poslat druhé firmě jen oznámení o zápočtu pohledávky a závazku, pokud ano, podle jakého paragrafu? Je třeba se řídit ještě starým obchodním zákoníkem nebo NOZ ?

JEDNOSTRANNÝ