Jednostranný zápočet pohledávky a závazku

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsme fyzická osoba, plátce DPH, vedeme podvojné účetnictví. 16.12.2013 jsme obdrželi opravný daňový doklad - uznaná reklamace za opravu vozidla na částku 2 596 Kč, datum splatnosti 23.12.2013. Opravný daňový doklad nám dosud nebyl uhrazen. 25.2.2014 jsme od stejné firmy obdrželi daňový doklad za další opravu vozidla na částku 13 449,90 Kč, datum splatnosti 11.3.2014. Firmě k 11.3.2014 uhradíme 10 853,90 Kč (sníženo o částku opravného daňového dokladu, jak jsme se telefonicky domluvili). Je tedy možné provést z naší strany jednostranný zápočet pohledávky a závazku, popřípadě k jakému datu nejdříve? Stačí poslat druhé firmě jen oznámení o zápočtu pohledávky a závazku, pokud ano, podle jakého paragrafu? Je třeba se řídit ještě starým obchodním zákoníkem nebo NOZ ?

JEDNOSTRANNÝ ZÁPOČET POHLEDÁVKY A ZÁVAZKU
Ing.
Petra
Konderlová
dotaz 11400/14
ODPOVĚĎ:
Zápočet vzájemných závazků a pohledávek je možný ihned po obdržení poslední faktury, ke které se bude daný zápočet vztahovat, tzn. ve vašem případě k 25.2.2014. Můžete vzájemně započítat své závazky a pohledávky jednostranně, druhé straně stačí opravdu jen poslat oznámení o zápočtu, a protože zápočet bude proveden v roce 2014, řídíte se novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), konkrétně § 1982 až 1991.

Související dokumenty

Zákony

89/2012 Sb., občanský zákoník