Svěřenské fondy a správa cizího majetku v novém občanském zákoníku

Vydáno: 10 minut čtení

1)V minulém díle slovníčku pojmů jsme se zaměřili na třetí část zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „NOZ“), absolutní majetková práva. Předmětem našeho zájmu byla věcná práva k cizím věcem, konkrétně služebnosti a reálná břemena. V dnešním díle ve třetí části zákoníku zůstaneme, pozornost bude věnována novince - správě cizího majetku, která byla autory do věcných práv zařazena. Ozřejmíme si pojmy prostá a plná správa cizího majetku, beneficient, péče řádného hospodáře, svěřenský fond, obmyšlený a další.

Svěřenské fondy a správa cizího majetku v novém občanském zákoníku
Ing. Mgr.
Tereza
Krupová
Správa cizího majetku je institut, který do našeho právního řádu v plné míře zavádí právě až NOZ. V prvních měsících praxe se ukazuje nedůvěra z jeho možného zneužití k nelegálním činnostem, zejména k vyvádění majetku a rozvolňování majetkových struktur. Zejména v novinových článcích jsme se mohli setkat s kritikou svěřenských fondů jako nástroje nekalé činnosti. Zda bude správa cizího majetku, konkrétně její oblast svěřenských fondů, příležitostí, nebo hrozbou, ukáže až praxe.
Správa cizího majetku je v NOZ upravena v ustanoveních dílu 6 třetí části NOZ, v paragrafech 1400 až 1474. Ustanovení