Rozhovor s doc. Ing. Lenkou Krupovou, Ph. D.

Vydáno: 6 minut čtení
Rozhovor s doc. Ing. Lenkou Krupovou, Ph. D.
Využili jsme příležitosti a v závěru šestidenního cyklu „MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS)“ společnosti 1. VOX a.s. jsme se doc. Ing. Lenky Krupové, Ph. D. zeptali:
1) Mě jako laikovi připadá oblast Mezinárodních účetních standardů poněkud zkostnatělá. Zejména ve srovnání s častými novelizacemi účetních a daňových předpisů na národní úrovni. Vyvedete mě z omylu?
Váš dotaz skutečně odráží přístup laika. Předně, je