Rozhovor s doc. Ing. Lenkou Krupovou, Ph. D.

Vydáno: 6 minut čtení
Rozhovor s doc. Ing. Lenkou Krupovou, Ph. D.
Využili jsme příležitosti a v závěru šestidenního cyklu „MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS)“ společnosti 1. VOX a.s. jsme se doc. Ing. Lenky Krupové, Ph. D. zeptali:
1) Mě jako laikovi připadá oblast Mezinárodních účetních standardů poněkud zkostnatělá. Zejména ve srovnání s častými novelizacemi účetních a daňových předpisů na národní úrovni. Vyvedete mě z omylu?
Váš dotaz skutečně odráží přístup laika. Předně, je nutné si uvědomit, že Mezinárodní standardy účetního výkaznictví a národní daňové zákony nemají spolu naprosto nic společného. Pokud se týká změn národních účetních předpisů, je otázkou, zda časté změny v jakémkoli účetním systému zlepšují vypovídací schopnost účetní závěrky nebo naopak přinášejí spíše chaos. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví jsou systémem, jehož cílem je celosvětová aplikace. Je proto logické, že jakákoli změna v tomto účetním systému musí být řádně promyšlena a připravena tak, aby mohla být co nejsnáze promítnuta do účetních závěrek společností kdekoli na světě. IFRS jsou určeny především potřebám investorů, kteří na základě účetních závěrek provádějí rozhodnutí, zda do dané společnosti investovat či nikoli. Pokud by se předpisy měnily příliš často, bylo by to jednoznačně kontraproduktivní a do značné míry by takový přístup k tvorbě IFRS znemožňoval rozhodování, které investoři na základě účetní závěrky provádějí.
2) Působením v Londýně na významné pozici IFRS Foundation Academic Fellow jste byla u zdroje tvorby IFRS. Lze stručně zhodnotit, s čím se firmy v praxi v souvislosti s IFRS potýkají nejvíce?
V roce 2011 jsem pracovala v Nadaci IFRS, tedy přímo v místě, kde se IFRS tvoří. Moje pracovní zařazení bylo v odboru Vzdělávání (Education Initiative), jehož posláním je podpora jednotného přístupu k výuce IFRS po celém světě. Tento odbor vytváří studijní materiály, které jsou zdarma na internetových stránkách Nadace IFRS, a tím usnadňuje výuku IFRS na školách a vzdělávacích agenturách všech stupňů; pochopitelně zejména v rámci universitního vzdělávání. Na svém současném pracovišti, kterým je Anglia Ruskin University, s těmito materiály sama pracuji a doporučuji je svým studentům, kteří k nám přicházejí studovat doslova z celého světa, zejména do našeho campusu v Cambridge.
Na otázku, s čím se české firmy v souvislosti s IFRS potýkají nejvíce, asi nelze odpovědět stručně. IFRS jsou účetní systém, který je zcela odlišný od české účetní legislativy. Proto, pokud se chce někdo IFRS naučit, musí počítat s tím, že se bude jednat o dlouhodobý proces, kde bude potřeba počítat s jazykovou bariérou (protože jazykem IFRS je angličtina). Představy, že převod účetní závěrky z české legislativy do IFRS je záležitostí na pár hodin, jsou zcela mylné. Je zajímavé vidět na kurzech společnosti VOX, jak překvapeni jsou účastníci kurzů skutečností, jaké nároky klade první přechod z národní účetní legislativy na IFRS, popřípadě reporting pro mateřskou společnost, která vykazuje podle IFRS.
3) Protože se studenti našich kurzů mohou s Vámi setkat jen několikrát do roka, určitě by je zajímalo, na co se připravujete, ať v profesní či osobní rovině. Najdete při Vašem vytížení čas na sebe, na své koníčky a zájmy?
Odchod do Velké Británie byl pro mne dost zásadní životní změnou. Musím přiznat, že začátky byly opravdu složité, protože i když je Velká Británie členem Evropské Unie a dalo by se předpokládat, že řada věcí funguje podobně jako u nás, opak je často pravdou. V začátcích mi velmi pomohli kolegové z Nadace IFRS, kteří mne velmi vřele přijali, a dosud se tam ráda vracím. Nyní učím na jedné z britských universit a přiznám, že jsem velmi spokojená. Protože jsem sama v mládí nestudovala v zahraničí, rozhodla jsem se, že si ještě doplním vzdělání studiem MBA na naší universitě. Toto studium nyní dokončuji. Na Anglia Ruskin University vyučuji předmět Mezinárodní účetnictví (International Accounting) a vzhledem k tomu, že studenti naší školy jsou z celého světa, dělá mi radost, že se moje znalosti dostanou jejich prostřednictvím opravdu daleko. Pokud se týká osobního života, v současné době rekonstruuji ve Velké Británii byt, takže jsem se pomyslně vrátila zase do mládí a raduji se z každé maličkosti, která mi v mém novém bytě přibude.
Ptáte se mě také na to, jestli mám čas na své koníčky a zájmy. Tady odpovídám jednoznačně ANO, protože mým největším zájmem a koníčkem jsou IFRS. Což je asi šílené, ale je to pravda.
Děkuji za rozhovor.
doc. Ing. Lenka Krupová, Ph. D.
Lektorka dlouhodobě pracuje ve Velké Británii. Pro rok 2011 vyhrála celosvětové výběrové řízení na pozici IFRS Foundation Academic Fellow v Londýně, kde se přímo podílela na tvorbě IFRS. Od roku 2012 působí jako vysokoškolský učitel na Anglia Ruskin University. Je autorkou známé publikace
IFRS - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví,
kterou vydalo nakladatelství 1. VOX a.s.
V rozhovoru se
doc. Ing. Lenka Krupová, Ph. D.,
zmínila o tom, že mnozí účastníci kurzů jsou překvapeni tím, jak obtížný je
první přechod z národní účetní legislativy na IFRS
a také
reporting pro mateřskou společnost,
která podle IFRS vykazuje.
Pokud se chcete
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
naučit, musíte proto počítat s faktem, že se jedná o
dlouhodobý proces,
při kterém se setkáte i s
jazykovou bariérou
(jazykem IFRS je angličtina). Představa, že převod účetní závěrky z české legislativy do IFRS je záležitostí na pár hodin, není na místě.
Výsledkem naší spolupráce je nový termín kurzu:
„VSTUP DO PROBLEMATIKY IFRS“.
Kurz se bude konat ve dnech
28. - 30.7.2014.
Uvedená problematika bude demonstrována na
praktických příkladech a případových studiích.
Požadavky IFRS na strukturu a obsah účetní závěrky budou vysvětleny na příkladech známých světových společností vykazujících podle IFRS.

Související dokumenty