Náhrada za škodní událost na pronajímané nemovitosti

Vydáno: 1 minuta čtení

Jak postupovat s přijatou zálohou od vodáren za škodní událost (prasklý řad pod domem - způsobil podmáčení domu a znemožnil sklepní prostory pronajímat). Čímž došlo ke škodě na majetku a na zisku. Vodárny prostřednictvím své pojišťovny zaslaly zálohu ve výši 400 000 Kč v roce 2013 - z toho 150 000 Kč za ušlý zisk a zatím 250 000 Kč na provedení izolace. Izolace se bude provádět až v roce 2014. Musí se v roce 2013 zdanit celá přijatá částka zálohy nebo jen ta za ušlý zisk?

NÁHRADA ZA ŠKODNÍ UDÁLOST NA PRONAJÍMANÉ NEMOVITOSTI
Ing.
Jiří
Nigrin
dotaz 11272/14
ODPOVĚĎ:
Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je od daně z příjmů osvobozeno plnění z pojištění majetku, kromě plateb přijatých náhradou za ztrátu příjmu a plateb přijatých jako náhrada za škody způsobené na majetku, který byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti v době vzniku škody, nebo přijatých jako náhrada za škody způsobené na majetku sloužícím v době vzniku škody k pronájmu. Škodní událost vznikla v roce 2013, proto i přijatá náhrada je zdanitelným příjmem roku 2013.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů