Opravy nemovité věci a odpočet DPH

Vydáno: 2 minuty čtení
OPRAVY NEMOVITÉ VĚCI A ODPOČET DPH
Ing.
Petra
Konderlová
dotaz 11441/14
Fyzická osoba, OSVČ, plátce DPH, zakoupil starší domek, kde si zřídil provozovnu - auto lakýrnictví. Trvalé bydliště má ve vedlejším městě. Domek nemá v majetku firmy a neodepisuje ho. Do nákladů dává dosud pouze spotřebu plynu a elektrické energie. Nyní potřebuje prostory upravit pro zabudování nově zakoupené stříkací komory. Může uplatnit náklady za úpravy a opravy do nákladů a uplatnit odpočet DPH?
ODPOVĚĎ:
Pokud není majetek (starší domek) zařazen v obchodním majetku, není možné opravy, údržbu nebo technické zhodnocení tohoto majetku uznat jako daňově účinné dle § 25 odst. 1 písm. u) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Po vložení majetku do obchodního majetku je možné daňově uznat tyto náklady a následně uplatňovat odpisy staršího domku včetně případného technického zhodnocení. Pokud se Vám jedná pouze o daňovou uznatelnost stříkací komory, pak pokud se jedná o nějaký samostatný majetek, tak ji samozřejmě odepisovat samostatně můžete, i si z ní nárokovat DPH. Ale bohužel už ne z úprav prostor v domku, dokud tento nebude zařazen v obchodním majetku.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů