Vrácená DPH z jiných zemí

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme plátci DPH, nakoupíme PHM, mapy, knihy, či služby (vázající se k nemovitosti) od plátce DPH registrovaného v EU. Doklad dostaneme včetně DPH, např. slovenské. Dodatečně si o zaplacenou DPH na Slovensku požádáme. Jak správně účtovat v podvojném účetnictví? 1) Lze celkovou hodnotu nákupu (včetně DPH) zaúčtovat do nákladů a až při obdržení vrácené DPH tuto DPH zaúčtovat do výnosů nebo do nákladů s mínusem? 2) Nebo DPH, kterou budeme žádat, nelze zaúčtovat do nákladů, ale rovnou na pohledávkový účet? 3) Co když ale ještě nevíme, jestli si budeme o DPH na Slovensku žádat? Jak správně zaúčtovat totéž při vedení daňové evidence?

VRÁCENÁ DPH Z JINÝCH ZEMÍ
Ing.
Petra
Konderlová
dotaz 11486/14
 
ODPOVĚĎ:
Pokud už víte, že si o vrácení DPH budete v jiné zemi EU žádat, pak je vhodné účtovat o DPH rozvahově, zvolte si nějaký analytický účet pohledávek - např. 378, kde budete účtovat DPH z jiných zemí EU. V okamžiku, kdy vám pak bude DPH vráceno, se tento analytický účet vyrovná (pravděpodobně tam vznikne nějaký kursový rozdíl, který proúčtujete do kursových ztrát nebo zisku). Pokud Vám vrátí DPH v nižší částce, než o kterou jste žádali, pak nevrácenou část DPH můžete dát přímo do daňových nákladů. Pokud se rozhodnete nežádat o DPH vůbec, pak můžete účtovat DPH přímo do nákladů.
Účtovat DPH ihned do nákladů by samozřejmě také šlo, ale na konci roku byste stejně museli vytvořit dohadnou položku aktivní na očekávané vrácení DPH ze zemí EU ve výši, o kterou budete žádat, protože dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), musíte účtovat o výnosech a nákladech v období, se kterým přímo souvisejí.
Bylo by vhodné vytvořit si vnitropodnikovou směrnici, ve které přímo popíšete postup účtování v jednotlivých případech, např. když víte, že žádat o DPH budete, a v případě, kdy to nevíte.
Vedení daňové evidence se neřídí ZU, proto zaplacené DPH na zahraničním dokladu přímo vstupuje do výdajů, vrácené DPH z členské země EU pak vstupuje přímo do příjmů a zdaňuje se v tom roce, kdy vratku DPH obdržíte.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví