Půjčování peněz aneb poskytování úvěrových finančních nástrojů v podmínkách roku 2014

Vydáno: 12 minut čtení

S trvale rostoucími problémy podnikatelů i společností je stále aktuální otázka půjčování peněžních prostředků. Pokud si není možné půjčit od bank, nezbývá, než využít nebankovních institucí, často pak osob, které jsou s námi spojeny podnikatelskými či rodinnými svazky. Aktuálním tématem jsou tak nejen úvěry, ale také zápůjčky, a to zejména zápůjčky nízkoúročené a bezúročné. Úkolem tohoto článku je zorientovat se v problematice půjčování peněz mezi spojenými i nespojenými osobami a zaměřit se na daňové dopady takto uzavřených smluv.

Půjčování peněz aneb poskytování úvěrových finančních nástrojů v podmínkách roku 2014
Ing.
Ivana
Pilařová
 
POJEM „ÚVĚROVÝ FINANČNÍ NÁSTROJ“
Klíčovým pojmem je „úvěrový finanční nástroj“, který je substitucí za dříve užívaný pojem „úvěry a půjčky“. V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), se počínaje 1.1.2014 neužívá pojem, „úvěry a půjčky“, ale nový pojem „úvěrový finanční nástroj“: Tento nový pojem je definován v ustanovení § 19 odst. 1 písm. zk) ZDP. Úvěrovým finančním nástrojem je vždy:
1)
úvěr,
2)
zápůjčka,
3)
dluhopis,
4)
vkladní list, vkladový certifikát a vklad jim na roveň postavený a
5)
směnka, jejímž vydáním získává směnečný dlužník peněžní prostředky.
Tento pojem je užíván jako legislativní zkratka například i ve známém ustanovení o nízké kapitalizaci v