Co nového čeká společenství vlastníků jednotek?

Vydáno: 9 minut čtení

Společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) v souvislosti se změnami v legislativě čeká spousta změn. Stěžejní změny pro SVJ přináší především nový občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ “). Na co tedy nesmí SVJ zapomenout?

Co nového čeká společenství vlastníků jednotek?
Ing.
Kateřina
Kurková
Do konce roku 2013 vznikala společenství vlastníků jako právnická osoba automaticky ze zákona. Dle § 9 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (dále jen „zákon o vlastnictví bytů“) - zrušen, vznikala SVJ s právní subjektivitou nebo došlo k odloženému vzniku společenství bez právní subjektivity dle § 9 odst. 4 zákona o vlastnictví bytů. Od roku 2014 již společenství vlastníků nevzniká automaticky. SVJ se zakládá schválením stanov. Ke schválení stanov je nutný souhlas (100%) vlastníků všech jednotek. SVJ lze založit také prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě. SVJ vznikne dnem zápisu do veřejného rejstříku (§ 1194-1222 NOZ).
V prvé řadě by nemělo SVJ, které vzniklo do konce roku 2013, zapomenout přizpůsobit své stanovy platné legislativě. Spousta SVJ se řídí vzorovými stanovami. Přestože došlo ke zrušení Nařízení vlády č.