Jednotky bez právní osobnosti a vedení účetnictví

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle NOZ se jednotky bez právní osobnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) považují za účetní jednotku. Znamená to tedy, že budou muset všechny takovéto jednotky vést podvojné účetnictví a sestavovat účetní závěrku? Pokud ano, týká se to i sdružení bez právní subjektivity, která vznikla před NOZ a vedla daňovou evidenci?

JEDNOTKY BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI A VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
Blažena
Petrlíková
dotaz 10970/14
 
ODPOVĚĎ:
 
Právní poměry: