Služebnosti a reálná břemena v novém občanském zákoníku

Vydáno: 7 minut čtení

1) V minulých dílech slovníčku pojmů, které přinesl zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále také „NOZ “) jsme se pohybovali na poli tzv. relativních majetkových práv. Relativní majetková práva, která se týkají především závazků, jsou upravena ve čtvrté části NOZ . Dnešní díl nás vrátí o jednu část zpět, jelikož pojmy služebnosti a reálná břemena nalezneme ve třetí části NOZ , která se nazývá absolutní majetková práva. Konkrétně jsou služebnosti a reálná břemena upravena pod souhrnným názvem věcná břemena v § 1258 a následujících.

Služebnosti a reálná břemena v novém občanském zákoníku
Ing. Mgr.
Tereza
Krupová
Práva nazýváme
absolutní
tehdy, pokud pro ně platí, že působí tzv. vůči všem. Zatímco
relativní
majetková práva jsou vztahy mezi konkrétními subjekty, u absolutních je tomu právě naopak. Ideálním typem absolutního majetkového práva je vlastnictví. Vlastnit nějakou věc znamená mít tzv. absolutní právní panství nad věcí. Pokud vlastníme, našemu právu odpovídá povinnost blíže neurčitých subjektů (ostatních právnických a fyzických osob) respektovat toto naše právo. Absolutní majetková práva dělíme na prá