Změna režimu DPH - odepisování počítače

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsme s. r. o., vedeme účetnictví, od 1.1.2014 jsme ze zákona plátci DPH. V prosinci 2013 jsme nakoupili počítač, jehož cena včetně DPH (v době nákupu jsme nebyli plátci DPH) převyšuje 40 000 Kč. Protože je v lednu 2014 součástí našeho obchodního majetku, uplatníme dle § 79 zákona o DPH odpočet DPH - tím nám vstupní cena tohoto majetku klesne pod 40 000 Kč. Jak máme s tímto majetkem dále nakládat, co se týče odpisů? Pokračovat dál ze snížené vstupní ceny? Nebo uplatníme zbytek ceny do nákladů jednorázově, protože už nesplňuje limit vstupní ceny 40 000 Kč?

ZMĚNA REŽIMU DPH - ODEPISOVÁNÍ POČÍTAČE
Ing.
Milan
Blatný
dotaz 10948/14
ODPOVĚĎ:
Podle § 26 odst. 6 ZDP - zjednodušeně řečeno - celoroční odpis uplatní z hmotného majetku evidovaného ke konci příslušného zdaňovacího období. Vzhledem k tomu mohl být u počítače koupeného a zaevidovaného v prosinci 2013 uplatněn celoroční odpis ve výši platné pro první rok odpisování. Podle § 29 odst. 7 citovaného zákona se při zvýšení nebo snížení vstupní ceny, ke kterému dochází z již odpisovaného majetku z jiného důvodu než technického zhodnocení, odpis stanoví z takto změněné vstupní ceny při zachování platné sazby nebo koeficientu. V roce 2014 tedy může být u počítače uplatněn odpis ve výši platné pro další léta odpisování.