Daň z příjmů v podmínkách roku 2014

Vydáno: 20 minut čtení

Zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. s účinností od 1.1.2014. Daň z příjmů právnických osob je, stejně jako všechny ostatní daně, poznamenána terminologickými změnami, ale i změnami věcné podstaty, které se týkají zejména oblasti bývalých neziskových organizací.

Daň z příjmů v podmínkách roku 2014
Ing.
Ivana
Pilařová
 
TERMINOLOGICKÉ ZMĚNY
Změny v používané terminologii jsou dvojího druhu:
a)
daňové zákony
přebírají terminologii soukromého práva
(zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - dále jen „NOZ“, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích - dále jen „ZOK“). Výsledkem jsou pak opakované
substituce
pojmů „společnost“ a nově „obchodní korporace“, „nemovitost“ a nově „nemovitá věc“, „podnik“ a nově „obchodní závod“, „dividenda“ a nově „podíl na zisku“ apod. Rekodifikace práva zavádí i některé nové pojmy a definuje jejich obsah. Příkladem můžeme uvést pojmy pacht, zápůjčka, výprosa, závdavek, rozhrada, přídatné spoluvlastnictví, právo stavby apod.
b)
jednotlivé daňové zákony si
vytvářejí vlastní definice pojmů
, které platí jen pro účely daného zákona. Tuto terminologii platnou jen v rozsahu daného zákona obsahuje samotný daňový zákon - ZDP pak v nových ustanoveních § 21b až 21e. Připomeňme si ty nejdůležitější pojmy používané jako legislativní zkratky v celém zákonu.
Obchodní majetek právnických osob (§ 20c)
- jedná se o veškerý majetek, který patří právnické osobě s právní osobností, nebo o veškerý majetek, který patří poplatníkovi bez právní osobnosti a není tedy právnickou osobou. Tato definice je podstatná pro poplatníky daně z příjmů právnických osob, které nejsou právnickou osobou (například svěřenský fond).
„Rekodifikační“ nová pojmoslovná ustanovení § 21b až 21e ZDP
a)
o věcech:
-
odlišně od NOZ vymezuje ZDP věci, mezi které pro účely ZDP patří také živé zvíře, část lidského těla a ovladatelná přírodní síla, se kterou se obchoduje,
-
pojem obchodní závod se použije i pro část obchodního závodu,
-
pojem cenné papíry se použije i pro zaknihované cenné papíry,
-
ustanovení o jednotce a nemovité věci se použijí i na jednotku včetně společných částí domu a včetně případného pozemku. Důvodem