Daňová optimalizace

Vydáno: 21 minut čtení

Co je daňová optimalizace a kdy o ní máte začít uvažovat? Víte, kde hledat daňový ráj a co všechno je nutné zvážit při legálním snižování daňové zátěže podnikání? Podívejme se na vybrané konkrétní legitimní nástroje daňové optimalizace, jako je využití odpisů dlouhodobého majetku, rezerv či opravných položek, a posviťme na křehkou hranici mezi legálními a nezákonnými postupy snižování daní.

Daňová optimalizace
Ing.
Pavlína
Vančurová
Ph. D.
Padia, s.r.o.
 
CO JE DAŇOVÁ OPTIMALIZACE
Placení daní je nejen při podnikání povinnost daná zákonnými normami. České daňové předpisy jsou poměrně obsáhlé a doznávají mnoha změn a úprav. Stávající daňové zákony jsou v České republice platné od roku 1993 a od té doby došlo ke stovkám jejich novelizací. Změny nastávaly dokonce opakovaně v průběhu jednoho roku a měnila se i stejná ustanovení téhož daňového zákona. Letošní rok není výjimkou, k 1. lednu 2014 nabývá na účinnosti 41 novel daňových zákonů.
Také to je důvod, proč se zabývat daňovou optimalizací, tedy uplatněním postupů, jak využít stávající legislativu k co nejmenšímu daňovému zatížení. Každý podnikatel, který má zájem ekonomicky spravovat a chránit svá aktiva, uvažuje také o možnostech snižovat své daňové zatížení na minimum. Znalost daňových předpisů je jedním z důležitých předpokladů efektivní daňové optimalizace. Daňové prostředí, ve kterém se firma pohybuje, působí nejen na výši a rozdělování zisku určeného k přerozdělení, ale také na výběr optimální finanční a majetkové struktury, což přímo souvisí s finančním postavením firmy. Daně podnikatele ovlivňují také jeho náklady na pracovní sílu a investice. Mají vliv na řadu ekonomických rozhodnutí.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=2819.jpg
Logicky je tedy legální snahou podnikatele dosáhnout v daňovém přiznání co nejnižší daňové povinnosti. Optimalizace daňové povinnosti je v mnoha společnostech nezbytnou součástí finančního řízení. Tento pojem nezahrnuje výlučně jen snižování daňové zátěže v aktuálním zdaňovacím období, nýbrž celkový souhrn činností vedoucích k optimalizaci povinných plateb a odvodů i v dlouhodobém kontextu. Přednost má však hledisko střednědobé před dlouhodobým, jelikož je velmi obtížné odhadnout a vyčíslit budoucí hodnoty daňových sazeb, které jsou vzhledem k nestabilní státní politice v dlouhém období velmi proměnlivé. Proces optimalizace daní ovlivňuje také řada faktorů jako právní forma společnosti, organizační struktura, předmět činnosti, podnikatelské prostředí a v neposlední řadě již zmiňované daňové zákonodárství.
Dodržujete-li však postupy, které vám
legislativa
v oblasti zdanění ukládá, máte právo využít všech zákonných úlev, slev a odpočtů. Minimalizujete tak svůj daňový odvod. Stát pochopitelně očekává, že každý racionálně uvažující subjekt se bude snažit odvádět na daních co nejméně a ušetřené prostřed