Skupina software a účtování

Vydáno: 1 minuta čtení

Firma s. r. o., plátce DPH, která vede podvojné účetnictví, vlastní zařízení (DCM), které slouží pro přenos televizních programů v digitální formě. Pro přenos jednoho televizního programu (např. CT1-HD) bylo nutno zakoupit software, který reguluje datový tok tak, aby byl přenos programu kvalitní. Jeden tento software představuje částku 5 416 Kč bez DPH. Přes toto jedno zařízení (DCM) budeme v současné době distribuovat celkem 18 programů ve vysoké kvalitě (tj. 5 416 Kč software x 18 programů = 97 488 Kč), ke každému programu bude nahrán jeden software. Zároveň jsme dokoupili ještě náhradní software, protože okruh programů ve vysoké kvalitě neustále roste a při zakoupení více kusů jsme obdrželi slevu. Tímto způsobem máme ještě navíc (12 ks softwaru x x 5 416 Kč = 64 992 Kč). 1) Je možné účtovat o softwaru jednotlivě, každý je samostatně na CD a má své sériové číslo. Tímto způsobem účtovat přímo na 518 a evidovat v OE? 2) Musím účtovat jako jeden celek (souhrn software) a evidovat na 013 s odpisem 36 měsíců? 3) Jak účtovat o softwaru, který máme navíc? Příjem na sklad a výdej při potřebné instalaci?

? SKUPINA SOFTWARE A ÚČTOVÁNÍ
Ing.
Antonín
Jeřábek
dotaz 10245/13
ODPOVĚĎ:
S ohledem na definici dlouhodobého nehmotného majetku („DNM“) v daňových i účetních předpisech nelze považovat software v pořizovací ceně 5 416 Kč za DNM, pokud si účetní jednotka nestanoví v účetnictví extrémně nízkou hodnotovou hranici pro DNM. Jde o drobný nehmotný majetek. O něm se účtuje jako o zásobách a při vydání ze zásob do užívání se účtuje na příslušný účet nákladů (518). V případě, že se do užívání dává větší množství tohoto majetku, je podle účetních předpisů vhodné tento náklad časově rozlišit formou nákladů příštích období. V případě vydání do užívání 18 programů v ceně 97 488 Kč by bylo časové rozlišení na místě. Programy vydané do užívání se nadále účtují na příslušném podrozvahovém účtu.
V dotazu uvedených dvanáct programů se účtuje na účtu zásob a při vydání do užívání se zaúčtuje do nákladů. Pokud se bude do užívání vydávat jen jeden či dva programy, časové rozlišení nebude zapotřebí.

Související dokumenty