Montáž na elektrárně v Turecku

Vydáno: 1 minuta čtení

Provádíme montáž turbíny na elektrárně v Turecku pro českou firmu. Fakturace CZ plátce - CZ plátce. Máme uplatnit 21% DPH na výstupu s odkazem na základní pravidlo § 9 odst. 1 ZDPH nebo se jedná o službu vztahující se k nemovitosti § 10 , tedy s místem plnění mimo CZ? Nenalezli jsme relevantní výklady. Judikáty SDEU se týkají jiných případů (skladovací služba, rybaření). Vzhledem k částce bychom kromě názoru potřebovali i patřičné zdůvodnění.

MONTÁŽ NA ELEKTRÁRNĚ V TURECKU
Ing.
Ladislav
Pitner
ODPOVĚĎ:
Pokud se jedná o dodání zboží (turbíny) plátcem CZ č. 1 tureckému odběrateli a Vaše firma jako plátce CZ č. 2 poskytuje plátci CZ č. 1 montáž, resp. instalaci, této turbíny, jedná se o místo plnění podle § 7 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení, pokud je dodání zboží spojeno s jeho instalací nebo montáží osobou, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou (Vaše firma), za místo plnění se považuje místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno, tedy v tomto případě Turecko, třetí země. Povinnost přiznat daň vzniká nikoliv v tuzemsku, ale mimo tuzemsko, dokonce mimo EU. V daňovém přiznání k DPH, které podává plátce CZ č. 2 správci daně v tuzemsku, toto plnění uvedete na řádku 26.
Dále je třeba ověřit u místního správce daně, zda v souvislosti s poskytnutím montáže nebo instalace Vám vzniká povinnost registrace a přiznání daně v Turecku.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty