Stravné a stravování zaměstnanců a podnikatelů v roce 2013

Vydáno: 12 minut čtení

Stravování ve všech možných podobách je stále aktuálně řešeným problémem všech podnikatelských subjektů - jak zaměstnavatelů, tak i podnikatelů - fyzických osob, kteří řeší jak stravování svoje, tak často i svých zaměstnanců. V tomto článku se budeme zabývat různými typy stravování a příspěvků na stravování z hlediska zaměstnavatelů, zaměstnanců i fyzických osob podnikatelů. Odlišíme stravování na pracovišti od stravování na pracovních cestách, přičemž ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP “), se budeme zabývat pouze pro potřeby vyhodnocení daňových dopadů.

Stravné a stravování zaměstnanců a podnikatelů v roce 2013
Ing.
Ivana
Pilařová
 
STRAVOVÁNÍ MIMO PRACOVNÍ CESTU
Pokud zaměstnanec není na pracovní cestě, zaměstnavatel nemá žádnou povinnost zaměstnanci poskytovat stravování či mu na stravování přispívat. Rozhodnutí zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci
bonus
tohoto charakteru je tak zcela dobrovolný. Rozsah a podmínky daňové uznatelnosti příspěvku stanoví § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Z něj je dále patrné, že je třeba rozlišit příspěvky zaměstnavatele na externí stravování zaměstnanců (nejčastěji formou stravenky) a situaci, kdy zaměstnavatel financuje provoz vlastního stravovacího zařízení.
 
Externí stravování - stravenky
Zvýhodnění externího stravování má nejčastěji podobu příspěvku na hodnotu jednoho jídla na jednu směnu (tedy příspěvek ve formě stravenky). Pokud je cílem zaměstnavatele přispívat pouze z daňově účinných nákladů, je nutné respektovat limit do výše 55% ceny jednoho jídla za jednu směnu (pokud je směna delší než 11 hodin, je možné poskytnout příspěvek na další jídlo), maximálně však do výše 70% stravného vymezeného pro zaměstnance ve státní sféře při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin. Cenou jídla se rozumí hodnota stravenky včetně poplatku za zprostředkování jejího nákupu.
K této základní podmínce je třeba přidat s