Operativní leasing v účetnictví a dani z příjmů v podmínkách roku 2013

Vydáno: 10 minut čtení

V tomto článku se budeme zabývat operativním leasingem movitých věcí, a to nejen jeho "běžným průběhem" z hlediska nájemce i pronajímatele, ale i specifickou situací, jakou je případný odkup předmětu nájmu následující po ukončeném nájmu.

Operativní leasing v účetnictví a dani z příjmů v podmínkách roku 2013
Ing.
Ivana
Pilařová
 
DRUHY NÁJEMNÍCH VZTAHŮ
S trochou nadsázky lze říci, že nájemní vztahy jsou společným tématem všech podnikatelských subjektů, neboť kdo není pronajímatelem, je velmi pravděpodobně nájemcem pronajatého stroje, automobilu, budovy či její části. Užívání cizí věci se souhlasem jejího vlastníka může probíhat na základě řady od sebe odlišných smluv:
*
nájemní smlouva, jako nejčastěji používaný nástroj v nájemních vztazích,
*
smlouva o operativním leasingu, která je jen jiným pojmenováním předchozí smlouvy,
*
smlouva o finančním leasingu,
*
smlouva o výpůjčce, jejímž základním parametrem je bezplatnost; její specifickou variantou pak je
*
smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva s následnou výpůjčkou.
 
BĚŽNÝ PRŮBĚH NÁJEMNÍHO VZTAHU