Účtování pojistného na důchodové spoření

Vydáno: 8 minut čtení

V tomto příspěvku se budeme zabývat účtováním pojistného na důchodové spoření. Nejedná se o nijak složitou a rozsáhlou problematiku, nicméně účetní praxe ještě nenašla jednotný, všemi respektovaný postup účtování o tomto nově zavedeném pojistném. V účetní praxi se proto objevuje hned několik způsobů tohoto účtování, o kterých se zde zmíníme.

Účtování pojistného na důchodové spoření
Ing.
Miroslav
Bulla
 
DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ
Druhý pilíř důchodového systému -
důchodové spoření
- je systém, který byl v České republice zaveden s účinností od 1. 1. 2013 jako součást rozsáhlé reformy penzijního systému. Jde o státem organizovaný důchodový doplňkový systém, který úzce navazuje a doplňuje základní průběžný systém (první pilíř). Vstup do druhého pilíře je
dobrovolný,
vzniká na základě uzavření smlouvy s penzijní společností, ovšem po vstupu již ze systému nelze vystoupit (alespoň podle aktuálně platných pravidel). K ukončení účasti dojde dnem registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodu (tj. požádáním o přiznání důchodu z důchodového spoření) nebo dnem úmrtí účastníka.
Jedná se o kapitálový systém, příspěvky účastníků jsou ve fázi spoření shromažďovány na osobním účtu a jsou po několik desetiletí zhodnocovány na finančních t